Tervix Touch
 
 
 
 
Välkommen till Tervix AB

Sök på tervix.se

 
Sök

Allmänt om granskning av nya boktitlar

De böcker som Tervix ger ut är av typen facklitteratur och akademisk litteratur. Före publicering granskas innehållet av 3-5 sakkunniga professorer, docenter och doktorer inom ämnesområdet. De ger också förslag till förbättringar och korrigeringar och ofta sker detta i ett antal varv innan boken trycks. Viktigt är att referenserna är riktiga och relevanta. För engelskspråkiga böcker används referees från flera länder.

 

Författare och boktitlar

Stig Ottosson:

 

Dynamisk Innovationsverksamhet  (310 sidor). Boken trycks som Print-on-demand och uppgraderas därför löpande. Senaste större uppgraderingen gjordes juli 2011.  ISBN-numret är 91-630-8173-3.

 

Dynamisk Produktutveckling och Dynamisk Projektverksamhet.  Ett mindre lager av dessa böcker tryckta 1999 finns.

 

Frontline Innovation Management – Dynamic Product and Business Development (300 sidor) trycks enligt Print-on-demand-förfarande och uppgraderas därför löpande. Första upplagan kom ut hösten 2009. ISBN-numret är 978-91-977947-7-0.

 

Dynamic Management Principles  applied on DPD - Dynamic Product Development (210 sidor) trycks också enligt Print-on-demand-förfarande och uppgraderas därför löpande. Första upplagan kom ut hösten 2009. ISBN-numret är 978-91-977947-4-9.

 

Developing Sustainable Product Innovations (400 sidor). Första upplagan kom ut hösten 2016. ISBN-numret är 978-91-639-1980-0.

 

Övriga författare:

 

Lars Holmdahl har författat boken Lean produktuveckling på Svenska (350 sidor). Boken utkom september 2010. ISBN-numret är 978-91-979196-0-9. Pris 450 kr

 

Helena Björkman och Katrin Axelsson har författat boken Varför så få kvinnor i styrelserna (120 sidor). Utkom augusti 2010. Pris 250 kr

 

Linda Wahlquist har författat det inbundna häftet Att leva som vuxenaspergare (42 sidor). Utkom i maj 2011. Pris 150 kr.

 

Köp av böcker

Vid samtidigt köp av en eller några böcker, kontakta t.ex. Adlibris.se

 

För samtidig beställning av flera böcker ges rabatt (begär offert).

 

Moms (6 %) och fraktkostnad tillkommer till priserna ovan.