Välkommen till Tervix AB

Sök på tervix.se

 
Sök

Allmänt om granskning av nya boktitlar

De böcker som Tervix ger ut är av typen facklitteratur och akademisk litteratur. Före publicering granskas innehållet av 3-5 sakkunniga professorer, docenter och doktorer inom ämnesområdet. De ger också förslag till förbättringar och korrigeringar och ofta sker detta i ett antal varv innan boken trycks. Viktigt är att referenserna är riktiga och relevanta. För engelskspråkiga böcker används referees från flera länder.

 

Författare och boktitlar

Stig Ottosson:

 

Dynamisk Innovationsverksamhet  Boken ersattes 2018 med boken "Developing and Managing Innovation in a Fast Changing and Complex World: Benefiting from Dynamic Principles", Springer Nature. 2018. ISBN 978-3-319-94045-8, 350 pages

Dynamisk Produktutveckling och Dynamisk Projektverksamhet.  Ett mindre lager av dessa böcker tryckta 1999 finns.

Köp av böcker

Vid samtidigt köp av en eller några böcker, kontakta t.ex. Adlibris.se

 

För samtidig beställning av flera böcker ges rabatt (begär offert).

 

Moms (6 %) och fraktkostnad tillkommer till priserna ovan.