Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Reading to Learn. R2L Grundkurs 2020-2021

Reading to learn R2L
Lärarfortbildning som höjer elevernas resultat

Under läsåret 2020/2021 erbjuder Center för skolutveckling fortbildningen Reading to Learn (R2L), där lärare i alla ämnen på grund- och gymnasieskolan lär sig att utveckla sin undervisning så att alla elever – oberoende av språklig eller social bakgrund - lär sig att läsa, förstå och skriva olika typer av texter.

CfS har arrangerat R2L sedan 2013. Vi ser att elever som regelbundet möter denna pedagogik blir mer engagerade i skolarbetet och att deras måluppfyllelse ökar. Det visar fortbildningens egna för- och eftertester, elevernas prestationer på Skolverkets bedömningsunderlag och nationella prov samt deras övergripande betygsresultat. Sidoeffekter vi ser är att närvaron ökar och att elever utvecklar sin förmåga att lära tillsammans med sin lärare och sina klasskamrater.

Läs mer om pedagogiken nedan och se filmklipp om hur lärare på Sandeklevsskolan och Burgårdens utbildningscentrum arbetar med R2L:
https://pedagog.goteborg.se/artikel/samarbete-fick-igang-sprakutvecklande-arbetssatt/
https://pedagog.goteborg.se/artikel/sprakutvecklande-metod-lyfter-eleverna/
https://pedagog.goteborg.se/artikel/reading-learn-har-okat-maluppfyllelsen/
https://pedagog.goteborg.se/artikel/alla-larare-ska-arbeta-med-reading-learn/

Fortbildningen 2020/2021 ges under åtta heldagars workshoppar i våra egna lokaler på Bohusgatan: 26-27 augusti, 26-27 oktober, 13-14 januari och 21-22 april.
Vi har 60 platser.

Eftersom lärares samverkan kring undervisning är av stor betydelse behöver varje skola anmäla minst två lärare, och gärna ett helt lärarlag.

Kostnad: grundutbildning 6,000: - - för er som har Göteborg stad som huvudman. Fristående skolor grundutbildning 11.000: -
Mängdrabatt anmäler ni 5 pedagoger, betalar ni för 4.

Uppge lärares namn, undervisningsämne och skolår.

Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
6000 kr
Övriga huvudmän:
11000 kr

 
När: 2020-08-26
Tid: 08.30 - 16.30
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 6000 kr
Övriga huvudmän: 11000 kr
Var: Center för Skolutveckling konferens, Bohusgatan 13C
Antal platser bokade: 25/60
Målgrupp: Lärare i alla ämnen verksamma i grund- och gymnasieskolan

Mer information
R2L 2020-2021.docx
Info om R2L2020-2021.docx

Ansvarig 1:
Jaana Sandberg
jaana.sandberg@educ.goteborg.se

Ansvarig 2:
Annette Mitiche
annette.mitiche@educ.goteborg.se
 

Sista anmälningsdag:
måndag 17 augusti 2020
 
» Info om personuppgiftsbehandling