Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Problematisk skolfrånvaro - hemmasittare

Detta är en kompetensutveckling på fyra tillfällen där vi både tittar på återinskolning av redan hemmasittande elever och hur vi kan förebygga problematisk skolfrånvaro genom ett närvarofrämjande arbete. Vi arbetar i en mindre grupp med max 16 deltagare för att kunna ha ett samtal utifrån era behov blandat med teoretiska genomgångar med konkreta verktyg, som kan provas mellan kurstillfällena. det är önskvärt att ni är minst två personer från varje team för att kunna fortsätta arbetet ute på era skolor.
Exempel på innehåll:
- elever med problematisk skolfrånvaro, vilka är i
riskzonen
- närvarofrämjande arbete utifrån bemötande,
miljö, anpassningar och hjälpmedel
- samverkan med vårdnadshavare, sjukvård
och andra
- att lägga upp en plan för återinskolning och
att få eleven att få förtroende för skolan
- skolans ansvar vid problematisk skolfrånvaro

Kurstillfällen:
Torsdag 26/9 kl 08.30 - 11.00
Torsdag 17/10 kl 08.30 - 11.00
Fredag 15/11 kl 08.30 - 11.00
Onsdag 4/12 kl 08.30 - 11.00

Kursledare är Annelie Karlsson, specialpedgag och f.d rektor. Annelie är en av tre författare till boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2018). Hon har lång erfarenhet av skola och utbildar ofta inom detta område. Annelie är själv förälder till barn med problematisk skolfrånvaro.

Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
0 kr
Övriga huvudmän:
200 kr

 
När: 2019-09-26
Tid: 08:30 - 11.00
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 0 kr
Övriga huvudmän: 200 kr
Var: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Antal platser bokade: 16/16
Målgrupp: Elevhälsoteam, skolledare, lärare

Ansvarig 1:
Annelie Karlsson
annelie.karlsson.gbg@gmail.com
 
Sista anmälningsdag har passerat. Det går inte längre att anmäla sig till den här aktiviteten.
 
» Info om personuppgiftsbehandling