Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Hur designar vi lektioner som passar alla elever?

I stället för att göra olika speciallösningar för att få med alla elever kan en differentierad undervisning hjälpa oss att hantera ibland motstridiga krav på undervisningen. Det innebär att redan från början organisera arbetet i klassrummet efter den verklighet vi möter. Genom att vara tydliga, klargöra våra förväntningar för eleverna och erbjuda flera olika sätt att ta sig an en uppgift får alla elever oavsett förutsättningar, en chans att lära.

Detta är en kompetensutbildning på fem tillfällen som utgår från boken "Lektionsdesign". Författaren Helena Wallberg introducerar och avslutar utbildningen och däremellan läser vi boken och reflekterar i grupper.
Boken ingår i utbildningen.

tillfälle 1: 6 september kl.08.00-12.00
tillfälle 2: 27 september kl.14.30-16.30
tillfälle 3: 15 oktober kl.14.30-16.30
tillfälle 4: 15 november kl.14-16
tillfälle 5: 6 december kl.08.00-12.00

Vid första och sista tillfället träffas vi på Hotell Kusten, Kustgatan 10.
Tillfälle två, tre och fyra träffas vi på Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C


Helena Wallberg är gymnasielärare engelska och franska, fil.mag. i specialpedagogik och författare till böckerna Formativ bedömning praktiken – från förmedling till förståelse, Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning och Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum.

Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
0 kr
Övriga huvudmän:
2000 kr

 
När: 2019-09-06
Tid: 08.00 - 12.00
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 0 kr
Övriga huvudmän: 2000 kr
Var: Hotell kusten, Kustgatan 10
Antal platser bokade: 13/30
Målgrupp: Lärare i år 7-9 samt gymnasiet.

Ansvarig 1:
Marie Olander
marie.olander@educ.goteborg.se
 
Sista anmälningsdag har passerat. Det går inte längre att anmäla sig till den här aktiviteten.
 
» Info om personuppgiftsbehandling