Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Förskolans reviderade läroplan

Förskolans reviderade läroplan – omsorgsfullt och lekfullt stöd i utbildning och undervisning – Christian Eidevald

I skollagen, från 2010, står att undervisning ska ske, inte bara i skolan utan också i förskolan. Skolinspektionens granskning visar att en stor del förskolechefer och förskollärare inte tycker att detta är ett begrepp som hör hemma i förskolan och förskollärare ser sig sällan som undervisande lärare, vilket var en stor orsak till arbetet med att revidera läroplanen sattes igång.

I föreläsningen görs en genomgång av vad begreppen utbildning och undervisning i förskolan kan vara och hur kan vi tänka kring omsorg, lek, spontanitet och flexibilitet i relation till ”en målstyrd” undervisning, som det är formulerat i Skollag och Lpfö 18.

Christian Eidevald är legitimerad förskollärare, docent och utvecklingschef vid Göteborg stads förskoleförvaltning.

Det är viktigt att du stämmer av med din förskolechef innan du anmäler dig.


MERK: Kaffe och macka serveras från kl: 17:30
Eventuella relevanta allergier anges i meddelanderutan.

 
När: 2019-02-19
Tid: 18:00 - 20:30
Pris: Gratis
Var: Folkets Hus, Draken vid Järntorget.
Antal platser bokade: 704/708
Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och övrig personal inom förskolan i Göteborgs kommun.

Ansvarig 1:
Bente Tuff
bente.tuff@educ.goteborg.se
 
Sista anmälningsdag har passerat. Det går inte längre att anmäla sig till den här aktiviteten.
 
» Info om personuppgiftsbehandling