Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Leda Inkludering

Hur kan du i din yrkesroll och i ditt ledarskap bidra till en inkluderande förskola och skola som fungerar för alla?

Fastighetskontoret och Västra Göteborg bjuder in till en heldag där du får möjlighet att öka din kunskap, dela erfarenheter och skapa samsyn med dina kollegor.

Att göra skolan inkluderande är en av största utmaningarna för utbildningssystemet och ledarskap är en nyckelfaktor för att lyckas, det visar forskningen.

Fullmäktige i Göteborgs Stad har som prioriterat mål att förbättra livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning.
En viktig del i detta är att alla elever har rätt att få förutsättningar att nå utbildningsmålen. Det betyder att alla ska uppleva skolan som en trygg plats där rätten till utbildning infrias.
Vi behöver också öka likvärdigheter mellan skolorna, både när det gäller fysisk miljö, användbarhet och undervisning. Det betyder att vi behöver samverka över förvaltningsgränser och yrkesroller.
För att detta ska lyckas behöver vi en gemensam syn på vad inkludering och likvärdighet innebär i staden
i ett 1-19-års perspektiv.

Därför bjuder vi nu in dig som sitter i förvaltningsledning för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Lokalförvaltningen, Lokalsekretariatet, Utbildningsförvaltningen, För- och Grundskoleförvaltningen inom Göteborgs Stad till en heldag för inspiration och kunskapsutbyte.

Detta är första steget i ett långsiktigt arbete, där vi framöver kommer fortsätta med aktiviteter riktade mot förskolechefer, rektorer, förskollärare, lärare och elevhälsa.

 
När: 2019-03-14
Tid: 08.30 - 15.30
Pris: Gratis
Var: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Antal platser bokade: 21/50
Målgrupp: Ledningsgruppen för Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen, Lokalförvaltningen, Lokalsekretariatet, Utbildningsförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Grundskolförvaltningen inom Göteborgs Stad

Ansvarig 1:
Marie Olander
marie.olander@educ.goteborg.se
 
Sista anmälningsdag har passerat. Det går inte längre att anmäla sig till den här aktiviteten.
 
» Info om personuppgiftsbehandling