Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Reading 2 Learn, vad är det?

Claire Acavedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna Reading to Learn, R2L -utbildare ger en workshop riktad till lärare, spec.ped/sec.lärare och rektorer.


Center för skolutveckling har under flera år erbjudit fortbildning kring Reading to Learn, R2L, som lär eleverna att läsa, förstå och skriva olika typer av texter och som dessutom utvecklar deras studieteknik,

Att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter blir allt viktigare ju äldre eleven blir. R2L ger lärare i alla ämnen ett verktyg att utveckla undervisningen så att den tydligare möter de ämnesspecifika och språkliga krav som olika skolämnen ställer. Reading to learn ger eleverna förutsättningar att klara studier på gymnasiet och högskolan.


R2L utvecklades från början för andraspråksinlärare och nyanlända elever, men främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå.

R2L är en textbaserad pedagogik som ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och stadier. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.


Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
0 kr
Övriga huvudmän:
500 kr

 
När: 2018-12-06
Tid: 14.00 - 17.00
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 0 kr
Övriga huvudmän: 500 kr
Var: Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Antal platser bokade: 38/40
Målgrupp: Rektorer, lärare, Specialpedagoger/speciallärare

Ansvarig 1:
Marie Olander
marie.olander@educ.goteborg.se
 
Sista anmälningsdag har passerat. Det går inte längre att anmäla sig till den här aktiviteten.
 
» Info om personuppgiftsbehandling