Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Läsårsupptaktsdag för elevhälsan

TÄNK PÅ ATT LÄMNA DOFTER OCH PARFYM HEMMA DÅ DET FINNS PERSONER SOM ÄR ÖVERKÄNSLIGA MOT STARKA DOFTER, TACK

07.45 Registrering

08.15 Dagen startar med Petri Partanen: Från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande arbete – Elevhälsoteamets roll

12.00 Lunch

13.00 Återsamling Draken och indelning professionsvis


Program för eftermiddag som sker professionsvis
-----------------
Rektor: ”Att leda elevhälsoarbetet” - Petri Partanen
-----------------
Skolsköterskor: Diskriminering, kränkande behandling och mobbning i skolan, begrepp och förståelse. Vad säger forskning om effekter av att vara involverad i mobbning, utvecklingsledare Göran Englund

Vilka uppgifter kan EMI lämna ut vid skolinspektionens utredningar. Juridiska klargörande kopplade till skollagen och hälso- och sjukvårdslagen, jurist Henrik Hoffmeister
-----------------
Skolläkare: ”Särskoleutredningar”. Syndrom och stigmata, läkare från Klinisk genetik, SU. Särskoleintyg, barnläkare och skolläkare Ruben Brunegård. Särskoleprocessen, processledare Helen Svelid.
-----------------
Skolkurator: ”Skolsocialt arbete - Vad är hälsofrämjande och förebyggande” Josefine Johansson, Sara R Millberg och Maria Malmgren
-----------------
Skolpsykolog: Information kommer inom kort
-----------------
Spec.ped/spec.lärare: ”Anpassningar och särskilt stöd” - Gudrun Löwendahl Björkman
-----------------

16.30 Dagen slutar

Observera!
-Anmäl eventuell specialkost.
-Fr.o.m. den 1 september är anmälan bindande.
-Alla deltagare måste anmälas separat.

Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
850 kr
Övriga huvudmän:
1700 kr

 
När: 2017-09-21
Tid: 07.45 - 16.30
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 850 kr
Övriga huvudmän: 1700 kr
Var: Biografen Draken - Folkets hus, Järntorget 1
Antal platser bokade: 353/650
Målgrupp: Rektor, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, speciallärare/specialpedagog, Studie- och yrkesvägledare, verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats

Ansvarig 1:
Marie Jakobsson
marie.jakobsson@educ.goteborg.se

Ansvarig 2:
Maria Amström
maria.amstrom@educ.goteborg.se
 

Sista anmälningsdag:
fredag 1 september 2017