Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Läsårsupptaktsdag för elevhälsan

TÄNK PÅ ATT LÄMNA DOFTER OCH PARFYM HEMMA DÅ DET FINNS PERSONER SOM ÄR ÖVERKÄNSLIGA MOT STARKA DOFTER, TACK
Observera!
-Anmäl eventuell specialkost.
-Ta med din bekräftelse på anmälan
-Fr.o.m. den 1 september är anmälan bindande.
-Alla deltagare måste anmälas separat.

07.45 Registrering

08.15 Dagen startar med Petri Partanen: Från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande arbete – Elevhälsoteamets roll

12.00 Lunch

13.00 Återsamling Draken och indelning professionsvis


Program för eftermiddag som sker professionsvis
-----------------
Rektor: ”Att leda elevhälsoarbetet” - Petri Partanen
-----------------
Skolsköterskor: "Psykisk ohälsa hos unga, tabun eller öppenhet och tolerans? Föreläsare från VGR, Resursvårdcentralerna Barn och unga och Siri Strand & Emma Westas Rödin, Pillerpodden. Föreläsarna är preliminära. Mer information om innehåll kommer.

-----------------
Skolläkare: ”Särskoleutredningar”. Syndrom och stigmata, läkare från Klinisk genetik, SU. Särskoleintyg, barnläkare och skolläkare Ruben Brunegård. Särskoleprocessen, processledare Helen Svelid.
-----------------
Skolkurator: ”Skolsocialt arbete - Vad är hälsofrämjande och förebyggande” Josefine Johansson, Sara R Millberg och Maria Malmgren
-----------------
Skolpsykolog: "Från åtgärdande till hälsofrämjande och förebyggande arbete - psykologens roll" och "Implementering av CPS i Haninge", Tuija Lehtinen skolpsykolog och utbildare för Lärarfortbildning
-----------------
Spec.ped/spec.lärare: ”Anpassningar och särskilt stöd” - Gudrun Löwendahl Björkman
-----------------

16.30 Dagen slutar

Observera!
-Anmäl eventuell specialkost.
-Ta med din bekräftelse på anmälan
-Fr.o.m. den 1 september är anmälan bindande.
-Alla deltagare måste anmälas separat.

Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
850 kr
Övriga huvudmän:
1700 kr

 
När: 2017-09-21
Tid: 07.45 - 16.30
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 850 kr
Övriga huvudmän: 1700 kr
Var: Biografen Draken - Folkets hus, Järntorget 1
Antal platser bokade: 652/652
Målgrupp: Rektor, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, speciallärare/specialpedagog, Studie- och yrkesvägledare, verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats

Ansvarig 1:
Marie Jakobsson
marie.jakobsson@educ.goteborg.se

Ansvarig 2:
Maria Amström
maria.amstrom@educ.goteborg.se
 
Den här aktiviteten är tyvärr redan fullbokad.