Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
  « Tillbaka  |  Skriv ut  |  Lägg till i favoriter
 
 
Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF(tillfälle 3)

Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?

Många pedagoger upplever att de inte har tillräcklig utbildning när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är osäkra på hur de ska förstå de svårigheter de ser. För att kunna hitta strategier som fungerar i klassrummet behövs kunskap om de underliggande svårigheterna som eleverna kan ha men också medvetenhet om vilka situationer under skoldagen eller moment i arbetet som kan vara särskilt besvärligt för elever med svårigheter. Vad är det för konkreta insatser som hjälper?

För elever som har större svårigheter än andra är samarbetet mellan skolan och familjen ofta av avgörande betydelse. Hur skapar vi bra samarbetsklimat och vilka fallgropar behöver vi undvika?

Föreläsare: Gunilla Carlsson Kendall, leg.psykolog, handledare, utbildare och författare

Pris (exkl. moms)
Inom Göteborg:
0 kr
Övriga huvudmän:
550 kr

 
När: 2017-09-14
Tid: 14.00 - 17.00
Pris: (exkl. moms)
Inom Göteborg: 0 kr
Övriga huvudmän: 550 kr
Var: Bohusgatan 13C
Antal platser bokade: 80/80
Målgrupp: Lärare och annan personal som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom förskola och skola

Ansvarig 1:
Marie Jakobsson
marie.jakobsson@educ.goteborg.se

Ansvarig 2:
Gunilla Carlsson
gunilla.carlsson@educ.goteborg.se
 
Sista anmälningsdag har passerat. Det går inte längre att anmäla sig till den här aktiviteten.