Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2019-09-06  Hur designar vi lektioner som passar alla elever? 9/30
 2019-09-06  Hur designar vi lektioner som passar alla elever? 13/30
 2019-09-05  Hur designar vi lektioner som passar alla elever? 25/30
 2019-10-08  Kodcentrums Lärarkodstuga åk 4-6 7/20
 2019-11-08  MI utbildning fördjupningsdag 1/22
 2019-11-26  Motiverande samtal grundutbildning fyra dagar 0/22
 2019-09-05  Motiverande samtal grundutbildning fyra dagar 5/22
 2019-10-10  Ny som skolbiblioteksansvarig? En grundkurs 3/20
 2019-09-24  Nätmobbning - vad kan forskningen bidra med i skolan? 1/25
 2019-08-29  Reading to Learn. R2L 29/60
 2019-10-02  Samverkansdag skola och bibliotek 1/100
 2019-09-18  Translanguaging - kompetensutveckling i flerspråki... 11/35
 2019-09-03  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 40/40  
 2019-08-29  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-09-09  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40