Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2019-04-01  Förskolans reviderade läroplan 589/800
 2019-04-25  Mötesplats-Spec.ped/spec.lärare-Kartläggning försk... 13/20
 2019-05-28  Mötesplats-Specialpedagoger/speciallärare 15/25
 2019-06-05  Mötesplats-särskolan 1/25
 2019-05-14  Nationellt nätverk för elevhälsosamtal och elevhäl... 13/40
 2019-03-19  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 9/20
 2019-05-21  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 4/20
 2019-04-23  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 4/20
 2019-03-22  Professionsmöte EMI, utbildningsförvaltningen 16/40
 2019-04-03  STL på gymnasiet - Hur fungerar det? 12/30
 2019-04-04  Torghandel Digitalt i förskolan 70/70  
 2019-06-04  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 40/40  
 2019-05-28  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 40/40  
 2019-04-03  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial för... 40/40  
 2019-04-08  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-05-15  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-05-21  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-05-07  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-03-26  VR och AR - Hur funkar det? 2/20