Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2018-08-15  En läroplan för ett digitaliserat samhälle 84/100
 2018-06-20  Förskoleklassens uppdrag 30/30  
 2018-06-19  Förskoleklassens uppdrag 30/30  
 2018-09-13  Lärledarutbildning omgång 3 0/30
 2018-06-01  Nätverk för fritidshemsutvecklare 12/20
 2018-05-29  Nätverk för förskoleklassutvecklare 4/20
 2018-06-05  Nätverket-Omfattande kommunikationshinder 4/25
 2018-06-08  Rektorsmöte Universitetskola 1/20
 2018-06-07  Språklig sårbarhet i förskola-skola, vad innebär det? 65/65  
 2018-06-07  Språklig sårbarhet i skolan, vad innebär det? 55/60
 2018-09-10  Upptaktsdag för elevhälsan 2018 333/900
 2018-05-30  VFU koordinatorer 13/20