Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2018-03-20  Nätverk för förskoleklassutvecklare 7/20
 2018-03-21  Mötesplats-spec.ped/spec.lärare 30/30  
 2018-04-13  Nätverk för fritidshemsutvecklare 5/20
 2018-04-17  Om boksamtal med Agneta Edwards 8/35
 2018-04-24  Nätverk för förskoleklassutvecklare 2/20
 2018-04-26  Vad händer i våra hjärnor när vi är fysiskt aktiva? 75/75  
 2018-05-02  Uppföljning Reflekterande högläsning 22/30
 2018-05-02  R2L Matematik 2/20
 2018-05-04  Nätverk för fritidshemsutvecklare 2/20
 2018-05-09  Mötesplats - Grundsärskolan 6/25
 2018-05-18  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2018-05-22  MI utbildning för elevhälsan och rektorer, Två dag... 24/24  
 2018-05-22  Mötesplats-spec.ped/spec.lärare 25/25  
 2018-05-29  Nätverk för förskoleklassutvecklare 1/20
 2018-06-01  Nätverk för fritidshemsutvecklare 4/20
 2018-08-15  En läroplan för ett digitaliserat samhälle 55/100