Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2017-05-03  Bedömning inom grundsärskolan 24/25
 2017-05-03  Informationsträff språk-läs-och-skriv, förskola 8/27
 2017-05-05  Nätverk för fritidshemsutvecklare 3/24
 2017-05-10  Workshop NTA-naturvetenskap och teknik för alla 21/25
 2017-05-11  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF (tillfälle 2) 80/80  
 2017-05-12  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2017-05-16  Edcamp förskoleklass 9/20
 2017-05-16  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 5/25
 2017-05-17  Nätverket-"Omfattande kommunikationshinder" 10/27
 2017-06-02  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/24
 2017-06-09  Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem 12/30
 2017-08-29  Två dagars utbildning för elevhälsan och rektorer,... 24/24  
 2017-08-31  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 15/24
 2017-09-14  Reflekterande högläsning i förskoleklass grupp 5 30/30  
 2017-09-14  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF(tillfälle 3) 80/80  
 2017-09-19  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 14/40
 2017-09-20  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 16/40
 2017-09-21  Reflekterande högläsning i förskoleklass, grupp 6 15/30
 2017-09-21  Läsårsupptaktsdag för elevhälsan 20/650
 2017-10-18  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 24/24  
 2017-10-30  The Second Annual European Summit-Tre heldagar med... 7/47