Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2017-08-29  Två dagars utbildning för elevhälsan och rektorer,... 24/24  
 2017-08-29  Nätverket-"Omfattande kommunikationshinder" 8/27
 2017-08-30  Mattecoach på nätet 9/30
 2017-08-31  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 18/24
 2017-09-01  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/22
 2017-09-06  Mötesplats grundsärskolan 11/20
 2017-09-08  Att lärleda vidare 22/30
 2017-09-12  Nätverk för förskoleklassutvecklare 4/20
 2017-09-12  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 4/24
 2017-09-14  Reflekterande högläsning i förskoleklass grupp 5 29/30
 2017-09-14  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF(tillfälle 3) 80/80  
 2017-09-15  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2017-09-19  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 23/40
 2017-09-19  Teamutbildning: Flerspråkighet i skola och samhälle 2/90
 2017-09-20  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 20/40
 2017-09-20  Ledarskap för kollegialt lärande 23/30
 2017-09-21  Reflekterande högläsning i förskoleklass, grupp 6 30/31
 2017-09-21  Läsårsupptaktsdag för elevhälsan 652/652  
 2017-09-25  Nätmobbning - vad kan forskningen bidra med i skolan? 25/25  
 2017-09-29  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/22
 2017-10-03  Edcamp förskoleklass 4/20
 2017-10-06  Torghandel Leda digitalisering i skolan 12/50
 2017-10-10  Mötesplats grundsärskolan 4/20
 2017-10-10  Nätverk för förskoleklassutvecklare 0/20
 2017-10-11  Torghandel åk F-6 Digitalisering i praktiken 9/70
 2017-10-13  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2017-10-17  Skolbibliotekskonferens - Skolbibliotekets förstär... 8/80
 2017-10-17  Föreläsning-Lärmiljö och NPF 67/70
 2017-10-18  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 23/23  
 2017-10-20  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/22
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 1-3 38/50
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 7-9 0/50
 2017-10-30  Ross W Greene -The Second Annual European Summit-T... 22/47
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 4-6 13/50
 2017-11-01  Hatprat - ett seminarium 3/20
 2017-11-07  Nätverk för förskoleklassutvecklare 0/20
 2017-11-08  Torghandel 7-9 och gymnasiet Digitalisering i Prak... 3/70
 2017-11-14  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 24/24  
 2017-11-16  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 1/24
 2017-11-17  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/22
 2017-11-21  Mötesplats grundsärskolan 2/20
 2017-11-23  Fritidshem: Samspel kring nyanlända elevers språkande 1/50
 2017-11-23  Förskoleklass: Samspel kring nyanlända elevers spr... 0/50
 2017-11-28  Föreläsning - Lärmiljö och NPF 48/60
 2017-11-30  Nätverket- 2/27
 2017-12-01  Torghandel Leda för digitalisering i förskolan 4/50
 2017-12-05  Nätverk för förskoleklassutvecklare 0/20
 2017-12-08  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2017-12-12  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 1/25