Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2021-02-04  Nätverksträff för medicinskt ledningsansvariga sko... 74/100
 2021-02-09  Digital Torghandel förskolan 56/150
 2021-03-09  Lärledarutbildning 2/40
 2021-03-25  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 23/30
 2022-04-20  Digital Torghandel förskolan 34/150