Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2017-05-31  VFU Möte 15/15  
 2017-06-02  Nätverk för fritidshemsutvecklare 5/24
 2017-06-09  Nätverk för förskolechefer 8/20
 2017-06-09  Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem 30/30  
 2017-08-29  Två dagars utbildning för elevhälsan och rektorer,... 24/24  
 2017-08-31  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 16/24
 2017-09-06  Mötesplats grundsärskolan 0/20
 2017-09-06  Lärledarutbildning läsåret 2017/18 0/30
 2017-09-14  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF(tillfälle 3) 80/80  
 2017-09-14  Reflekterande högläsning i förskoleklass grupp 5 30/30  
 2017-09-19  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 20/40
 2017-09-20  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 22/40
 2017-09-21  Reflekterande högläsning i förskoleklass, grupp 6 19/30
 2017-09-21  Läsårsupptaktsdag för elevhälsan 353/650
 2017-10-10  Mötesplats grundsärskolan 0/20
 2017-10-18  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 24/24  
 2017-10-30  The Second Annual European Summit-Tre heldagar med... 8/47
 2017-11-14  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 8/24
 2017-11-21  Mötesplats grundsärskolan 0/20