Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2020-03-04  MI-utbildning: fördjupningsdag/uppföljningsdag 7/20
 2020-03-05  Nätverksträff för ledningsfunktioner EMI i Västra ... 67/80
 2020-03-05  Lärarkodstuga åk 4-6 8/20
 2020-03-10  Medievetenhet - Workshop nätresurser 17/20
 2020-03-11  Autism och adhd i gymnasiet - tydliggörande pedago... 11/30
 2020-03-17  Torghandel Programmering och kodkväll i grundskolan 23/80
 2020-03-25  Medievetenhet - Framtidens medielandskap 53/100
 2020-03-26  Torghandel grundskolan - Ljud i undervisningen 2/80
 2020-03-30  Torghandel Förskola: Barns delaktighet och inflyta... 50/100
 2020-04-07  13.00 ESSENCE utvecklingsneurologiska problem hos ... 24/70
 2020-04-07  8.30 ESSENCE - utvecklingsneurologiska problem hos... 43/70
 2020-04-27  Torghandel Förskola: Estetiska lärprocesser med st... 32/100