Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2020-10-06  Lärledarutbildning 36/40
 2020-10-08  Torghandel Programmering och kodkväll i grundskolan 13/30
 2020-10-15  Workshop om fysisk rörelse i skolan 2/10
 2020-10-15  Medievetenhet - Workshop nätresurser 14/18
 2020-10-19  Workshop om fysisk rörelse i skolan 0/10
 2020-10-22  Digital Torghandel Förskola: Språkutvecklande arbe... 57/150
 2020-10-27  TCRWP: Undervisning och ledarskap 90/90  
 2020-10-27  TCRWP: Undervisning och ledarskap 0/10
 2020-11-04  Charta för demokrati i skolan 0/20
 2020-11-10  Digital Torghandel Förskola: Estetiska lärprocesse... 17/100
 2020-11-12  Medievetenhet - Framtidens medielandskap - delta p... 14/30
 2020-11-12  Medievetenhet - Framtidens medielandskap - delta p... 3/100
 2020-11-19  Torghandel - Ljud i undervisningen 8/30
 2020-12-01  Charta för demokrati i skolan 0/20
 2021-01-19  Charta för demokrati i skolan 0/20