Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2020-08-26  Reading to Learn. R2L Grundkurs 2020-2021 24/60
 2020-09-23  Translanguaging 0/40
 2020-09-29  Torghandel Förskola: Barns delaktighet och inflyta... 7/100
 2020-10-02  Reflekterande högläsning i förskolan 0/35
 2020-10-06  Lärledarutbildning 33/40
 2020-10-22  Torghandel Förskola: Språkutvecklande arbetssätt m... 6/100
 2020-10-27  TCRWP: Undervisning och ledarskap 90/90  
 2020-10-27  TCRWP: Undervisning och ledarskap 0/10
 2020-11-10  Torghandel Förskola: Estetiska lärprocesser med st... 2/100