Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2019-09-24  Nätmobbning - vad kan forskningen bidra med i skolan? 12/25
 2019-09-26  Autism och adhd på högstadiet - tydliggörande peda... 8/30
 2019-09-26  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 12/40
 2019-09-26  Problematisk skolfrånvaro - hemmasittare 15/16
 2019-10-02  Samverkansdag skola och bibliotek 75/100
 2019-10-08  Näterksträff för förskoleklassutvecklare 2/20
 2019-10-08  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 8/40
 2019-10-08  Mötesplats lärare i samverkan Brobyggaren 9/20
 2019-10-08  Kodcentrums Lärarkodstuga åk 4-6 14/20
 2019-10-10  Ny som skolbiblioteksansvarig? En grundkurs 16/20
 2019-10-15  Workshopserie: Matematisera F-5 15/20
 2019-10-17  Medievetenhet: I konspirationsteoriernas värld 25/40
 2019-10-21  Kartläggning Matematik för Nyanlända, steg 3 0/40
 2019-10-24  Torghandel Förskola Adekvat digital kompetens: Nat... 64/100
 2019-10-28  2-dagars utbildning Teachers College Reading and W... 141/150
 2019-11-04  Mötesplats för SLS-utvecklare i förskolan 3/40
 2019-11-04  Reflekterande högläsning i förskolan 35/35  
 2019-11-05  Näterksträff för förskoleklassutvecklare 2/20
 2019-11-08  MI utbildning fördjupningsdag 1/22
 2019-11-18  Kartläggning engelska för nyanlända, steg 3 0/40
 2019-11-19  Torghandel Digitalt lärande åk 4-6 3/80
 2019-11-21  Torghandel Förskola Adekvat digital kompetens: Språk 60/100
 2019-11-26  Motiverande samtal grundutbildning fyra dagar 13/22
 2019-11-28  Torghandel Digitalt lärande åk 7-9 3/80
 2019-12-03  Näterksträff för förskoleklassutvecklare 2/20
 2019-12-12  Workshopserie Lekresponsiv utvecklingspedagogik 13/35