Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2017-08-16  Workshop Koda i skolan - Anmälan via länk! 0/25
 2017-08-29  Två dagars utbildning för elevhälsan och rektorer,... 24/24  
 2017-08-31  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 17/24
 2017-09-06  Mötesplats grundsärskolan 5/20
 2017-09-06  Lärledarutbildning läsåret 2017/18 6/30
 2017-09-08  Att lärleda vidare 0/30
 2017-09-12  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 0/24
 2017-09-13  Torghandel MIK i förskolan 1/70
 2017-09-14  Reflekterande högläsning i förskoleklass grupp 5 30/30  
 2017-09-14  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF(tillfälle 3) 80/80  
 2017-09-19  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 21/40
 2017-09-20  Ledarskap för kollegialt lärande 3/30
 2017-09-20  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 22/40
 2017-09-21  Reflekterande högläsning i förskoleklass, grupp 6 26/30
 2017-09-21  Läsårsupptaktsdag för elevhälsan 631/650
 2017-09-28  Nätverket-"Omfattande kommunikationshinder" 1/27
 2017-10-10  Mötesplats grundsärskolan 2/20
 2017-10-17  Föreläsning-Lärmiljö och NPF 42/60
 2017-10-18  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 24/24  
 2017-10-30  Ross W Green-The Second Annual European Summit-Tre... 14/47
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 1-9 9/150
 2017-11-14  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 24/24  
 2017-11-16  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 0/24
 2017-11-21  Mötesplats grundsärskolan 2/20
 2017-11-28  Föreläsning - Lärmiljö och NPF 22/60
 2017-11-30  Nätverket-"Omfattande kommunikationshinder" 0/27
 2017-12-12  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 0/25